ITCIS
Core services

ITCIS is estabilished IT consultancy and software development company. It delivers product outsourcing, product integration and custom software development. Well positioned for nearshore services to EU-based organizations, being on just two-hour flight away from their offices.

Careers

ITCIS looking for experienced professionals and also for young, bright, talented colleagues. We do encourage you to send your CV to jobs@itcis.com

News
 • October, 2017: ​Процедура за избор на доставчици по проект „СТРАТЕГИЧЕСКИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ”
  Във връзка с проект „СТРАТЕГИЧЕСКИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0245-C01/06.03.2017 г., по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът ИТ КОНСУЛТИНГ И ИНТЕГРИРАНЕ ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА”.
  Дата на публикуване на настоящата покана: 31.10.2017 г.
  Срок за подаване на оферти: 08.11.2017 г., 23:59 ч.
  Тръжна документация
 • October, 2017: Прекратяване на процедурата за избор на изпълнител с предмет „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА”, обявена на 25.09.2017 г.
  На основание чл. чл.9, ал.1, т.2 и чл. 9, ал.2 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет „ИТ КОНСУЛТИНГ И ИНТЕГРИРАНЕ“ ООД прекратява процедура „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ за избор на изпълнител с предмет:
  „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА” с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „ИКТ базирана софтуерна система“ и Обособена позиция 2 „Хардуерно оборудване“.
  Мотиви по чл.9, ал.1, т.2 и чл.9, ал.2: В периода за прием на оферти от 25.09.2017 г. до 03.10.2017 г. в ИСУН 2020 по електронен път е постъпила само една оферта, която не отговаря на предварително поставените условия на Бенефициента и е в нарушение на чл. 5, ал. 2 от Постановление №160/01.07.2016 г.
  Решение за прекратяване
 • September, 2017: ​Процедура за избор на доставчици по проект „СТРАТЕГИЧЕСКИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ”
  Във връзка с проект „СТРАТЕГИЧЕСКИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0245-C01/06.03.2017 г., по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът ИТ КОНСУЛТИНГ И ИНТЕГРИРАНЕ ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА”.
  Дата на публикуване на настоящата покана: 25.09.2017 г.
  Срок за подаване на оферти: 03.10.2017 г., 23:59 ч.
  Тръжна документация
 • August, 2017: Прекратяване на процедурата за избор на изпълнител с предмет „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА”, обявена на 27.07.2017 г.
  На основание чл. 9, ал. 1, т. 5 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет „ИТ КОНСУЛТИНГ И ИНТЕГРИРАНЕ“ ООД прекратява процедура „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ за избор на изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА” с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „ИКТ базирана софтуерна система“ и Обособена позиция 2 „Хардуерно оборудване“.
  Мотиви по чл. 9, ал. 1, т. 5:
  При провеждане на процедурата в деня преди крайния срок за подаване на оферти бяха установени пропуски и неточности в документацията, касаещи критериите за подбор, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.
  Решение за прекратяване
 • July, 2017: Процедура за избор на доставчици по проект „СТРАТЕГИЧЕСКИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ”
  Във връзка с проект „СТРАТЕГИЧЕСКИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0245-C01/06.03.2017 г., по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът ИТ КОНСУЛТИНГ И ИНТЕГРИРАНЕ ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА”.
  Дата на публикуване на настоящата покана: 27.07.2017 г.
  Срок за подаване на оферти: 04.08.2017 г., 23:59 ч.
  Тръжна документация
 • March, 2017: Стартира изпълнението на проект „СТРАТЕГИЧЕСКИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ”. Проекта се изпълнява по Оперативна Програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, Процедура BG16RFOP002-2.002: „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП” от предприятието бенефициент „ИТ КОНСУЛТИНГ И ИНТЕГРИРАНЕ“ ООД; За пълния текст, моля кликнете тук
 • July, 2016: Процедура за избор на доставчици по проект „ТЕРО АДВАНС”
  Във връзка с проект „ТЕРО АДВАНС”, изпълняван по ДБФП №: BG16RFOP002-2.001-1259-С01, по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, бенефициентът „ИТ Консултинг и Интегриране“ ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на специализирано оборудване и софтуер” с две обособени позиции.
  Дата на публикуване на настоящата покана: 07.07.2016 г.
  Срок за подаване на оферти: 15.07.2016 г., 10.00 ч.
  Документация
 • April, 2016: Стартира изпълнението на проект „ТЕРО АДВАНС”. Проекта се изпълнява по Оперативна Програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, Процедура BG16RFOP002-2.001: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП” от предприятието бенефициент „ИТ КОНСУЛТИНГ И ИНТЕГРИРАНЕ“ ООД; За пълния текст, моля кликнете тук
 • August, 2015: Gould Tech Solutions Ltd. awarded ITCIS with contract for development of different modules for their document management system. Services and translations;
 • June, 2015: SnapShot GmbH. awarded ITCIS with contract for design and development of different modules for Data gathering, storing, analysis and reporting. Travel Industry;
 • Dec, 2014: Taxeo S.A.S. awarded ITCIS with contract for building complete solution for VAT reclaim on Business Travel. Travel Industry;
 • March, 2014: eRevMax Inc. awarded ITCIS with contract for data extraction. Travel Industry;
 • Feb, 2014: eRevMax Inc. awarded ITCIS with contract for replication of large data . Travel Industry;
 • Feb, 2014: Insuralis sprl awarded ITCIS with contract for building Claim Management System. Insurance Industry;
 • Jan, 2014: Rowan Tech. awarded ITCIS with contract for enhancing football recruiting system for USMA football team. Go Black Knights!
 • Jan, 2014: Trubiquity GmbH extended ITCIS contract form MDM/Data exchange and conversion system. Automotive Industry.
Profile

ITCIS is growing IT consultancy and software development company. It delivers IT services outsourcing, system integration and custom software development. Analysis and optimization of intra-corporate IT infrastructure.

ITCIS is founded in 2003 and privately owned.

In the past 11 years ITCIS was and is providing professional services to customers in USA, France, Germany, Italy and Bulgaria. It is working across different industries: Government, Automotive, Financial, Insurance, IT Services, Telecom, IT Security, Education.

Main competitive advantages:

Expertise
Partners
Group AliasLab

Major provider of various innovative products and services in the field of digital signature, strong authentication, secure managed file transfer, anti-fraud, mobile payments.

Other products and services include: eVoucher, Fidelity and Proximity Marketing, Safety and Security via Intelligent video surveilance.

AliasLab flexibility, innovation, reliability and experience

AliasLab S.p.A., the leading company of the Group AliasNet, is today a strong reality in the field of ITC able to combine software development services, consulting and system integration for ever growing markets.

AliasLab offers great expertise on security and digital signature subjects and works primarily in the banking, insurance, corporate (enterprise) and public administration areas.

Since 1996, Elaide is a byword for safety

Since 2007 as part of AliasNet Group, Elaide Srl is a leader in the fields of: Managed File Transfer, encryption solutions and digital signature. Elaide Srl works mainly for the enterprise and public administration markets.

Extramoenia the future across the border since 2009

AliasLab Extramoenia L.t.d. is the new division of AliasLab, which follows the markets and all the activities aimed to spread the vision and Technology of the Group at the international level.

AliasLab do Brasil since 2010, the future overseas

AliasLab do Brasil marks an important milestone achieved by the development and internal growth of the Group.

Customers

 • Trubiquity GmbH
  Providing solutions for managed file transfer, automation and process integration in automotive industry;

 • eRevMax Inc.
  A premier, security certified, global software and services house. It combines technology, knowledge and expertise in connectivity, market intelligence, revenue and distribution management for the hospitality and travel industries;

 • Kronion GmbH
  Providing QMS (Quality Management Systems) with integrations for CAD systems and PDM/PLM-systems; Reliable 3D-measurement software systems; MDM systems;

 • Insuralis sprl
  Providing claims management software, designed to handle claims within the PROPERTY / CASUALTY insurance classes;

 • Taxeo S.A.S.
  Providing automated VAT reclaim for business travels;
 • Rowan Technology Solutions Inc.
  Providing data extraction from public websites (scrapping), data enrichment and processing for recruitment purposes;
Services
Custom software development as outsourcing or nearshoring supplier
Software as services
Products
SDT

SDT(Secure Data Transfer) – system for secure managed file transfer; Product of Elaide Srl.

Go to SDT
Secure Call Suite

Secure Call Suite – group of solutions for strong authentication and mobile digital signature (qualified signature), using mobile phones. Vendor and carrier independent; Product of AliasLab Group.

Go to Secure Call Suite
contacts
Address:
ITCIS Ltd.

kv. Poligona
building 43,
1000 Sofia
BULGARIA

Phone: +359 89 7878 777
email: head.office@itcis.com

We look for candidates who have enthusiasm, integrity and customer focus. ITCIS offers friendly, informal and relaxed environment where you can demonstrate your skills and build solutions which really make a difference. We offer challenging and interesting projects - across different technologies and different industries. Training and professional development. Excellent salary depending on personal achievements.

Please, send your CV to email: jobs@itcis.com

English
начало за нас услуги проекти контакти